Informace o škole:

zřizovatel: Obec Volanice
provoz MŠ: 6.00 – 16,00 hodin
počet tříd: jedna smíšená
kapacita MŠ: 30 dětí
IČ: 70981833
telefon: 606 396 333
e-mail:  msvolanice@seznam.cz

Zaměstnanci MŠ:

ředitelka školy: Jana Janouchová
učitelka: Petra Arletová, DiS.
učitelka: Bc. Adéla Nožičková
školní asistent: Eva Bílková
školnice, kuchařka: Eva Bílková, Monika Bulejková

 
 

Charakteristika školy:

Jednotřídní Mateřská škola Volanice se nachází uprostřed nevelké obce. Jedná se o dvoupodlažní budovu, kde v přízemí je šatna a v prvním poschodí jsou dvě prostorné nově vybavené třídy, kuchyňka (výdejna stravy) a sociální zařízení. Do mateřské školy dochází děti z Volanic a okolí. Věkové složení je od 2-6 (7) let. Škola je zaměřena na poznávání přírody a nejbližšího okolí. Pracuje dle vlastního ŠVPPV, který má název: " OD JARA DO ZIMY" a jejím hlavním záměrem je předat a zprostředkovat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.
 

Součásti školy:

 • venkovní dětské hřiště vyhovující normám EU
 • prostorná a slunná zahrada

Nabídka mateřské školy:

práce podle vlastního ŠVPPV

 • individuální péče (vady řeči, grafomotorika, děti s odkladem školní docházky, aj.)
 • spolupráce s logopedem, speciálním pedagogem, ZŠ, OPPP, speciální MŠ v Jičíně, pediatrem, stomatologem, psychologem
 • zájmové akce během celého roku - návštěva dětských představení, festivalu pohádek v Jičíně, výstav, výlety do okolí – rybník Volaňák, Češovské valy, Nový Dvůr, kostelík v Sekeřicích, rybník ve Vysokém Veselí, besedy s policií, v knihovně, společná zábavná dopoledne s ekologickým centrem Sever z H.K., exkurze do různých zařízení (ZD, hasiči, obchod, pošta), karneval, oslava různých svátků, dodržování různých starodávných tradic, besídky a dílničky pro rodiče, ukázka výcviku psů pro postižené děti, spaní  v MŠ, poznávání památek (zámek ve Volanicích, kostel v Kozojedech, zámek v Kopidlně)
 • nespavé aktivity
 • návštěvy rodičů v MŠ, možnost zapojení do činností
 • individuální pohovory

Nadstandartní nabídka školy:

 •  kroužek anglického jazyk
 •  cvičení s overbally
 •  míčková automasáž
 •  předplavecký výcvik
 •  škola v přírodě

Správní řízení:

 • správní řízení dle předem stanovených kritérií
 • nástup do mateřské školy již ve 2 letech
 • dle volné kapacity se děti přijímají i během celého školního roku

 

Výše stravného:

     -  dopolední svačina         2-6 let       9,- Kč       
                                                         7 let     9,- Kč
     -  oběd                                 2-6 let   16,- Kč              
                                                       7 let      20,-Kč
     -  odpolední svačina          2-6 let       9,- Kč   
                                                        7 let     9,- Kč
     - celodenní stravování      2-6  let  34,-Kč           
                                                         7 let   38,-Kč
(odebírání stravy je dle požadavku rodičů

 

Výše školného:
(dle směrnice MŠ Volanice)

 

  • školné 300,- Kč / měsíc

 

CO DÍTĚ POTŘEBUJE DO MŠ

 • převlečení na zahradu /tepláky, popř. boty/
 • oblečení do třídy /tepláky, tričko, zástěrku…/
 • náhradní spodní prádlo /kalhotky, tričko, punčochy, ponožky/
 • bačkůrky s plnou patou (pantofle jsou z bezpečnostních důvodu zakázány)
 • pyžamko (prosíme o výměnu  jednou za 14 dnů)
 • kraťasy a tričko na cvičení, cvičky
 • papírové kapesníčky – tahací 2x
 • toaletní papír 4 role
 • dětský zubní kartáček a dětskou zubní pastu
 • starou velkou košili nebo  triko s dlouhým rukávem nebo zástěru na malován  
 • flétnu / od ledna/ 

Oblečení na pobyt venku:

 Podzim: sportovní oblečení, svetr nebo mikinu, punčocháče, pokrývku hlavy           

Zima: sportovní oblečení – nejlépe oteplováky nebo kombinézu, rukavice (nepromokavé, případně dvoje), pokrývku hlavy, šálu, punčocháče, náhradní ponožky do třídy

Jaro: sportovní oblečení – nejlépe teplákové či šusťákové soupravy, ponožky, pokrývku hlavy

Léto: letní sportovní oblečení – triko, kraťasy, pokrývku hlavy, ochranný opalovací krém

 

Informační povinnost na web - Nařízení EP a Rady (EU) č.2016/679

 

Mateřská škola je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a jimi pověřených osob. Zpracovávány jsou údaje uvedené na přihlášce, tzn. jména, adresy, kontaktní údaje, data narození a rodná čísla. Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, seznamů dětí, kroniky školy, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů oprávněných osob a pro potřeby komunikačních nástrojů distanční výuky. Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, na školském FB, školském portálu Královehradeckého kraje, výstavkách prací ve škole i na veřejnosti a na školním tablu. Na základě školského zákona  jsou údaje poskytovány SPC, PPP, Obecnímu úřadu Volanice  a Městskému úřadu Jičín (odbor školství, sociální) a ČŠI. Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má  právo kdykoli souhlas odvolat.  Mateřská škola nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.

Kontaktní údaje správce OÚ:

Mateřská škola  Volanice, Volanice 130, tel. 606396333; mail: msvolanice@seznam.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobní údajů:

Matěj Novotný, e-mail: novotny.nb@gmail.com, tel. +420 737 039 437 

                                                

  

 

     


Kontakt

Mateřská škola Volanice

příspěvková organizace Volanice 130 507 03 Vysoké Veselí

tel. 606 396 333