*

11.04.2019 06:46

Mateřská škola Volanice vyhlašuje zápis dětí

na školní rok 2019/2020

 

 Zápis se uskuteční 2. května 2019

v době od 8.00 do 10.00 hodin v budově MŠ Volanice, Volanice 130

 

K ZÁPISU PŘINESTE:

. „Žádost o přijetí do mateřské školy“, potvrzenou od dětského    

  lékaře – tiskopis si vyzvedněte předem v MŠ Volanice

. Rodný list dítěte

. Občanský průkaz rodiče, který žádá o zapsání dítěte

  do mateřské školy

 

INFORMACE:

. tel. MŠ Volanice 606396333 , mobil ředitelka školy 777264141

. email: msvolanice@seznam.cz

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ:

Kritéria přijetí dítěte do MŠ Volanice jsou k nahlédnutí

u ředitelky školy.

 

Do MŠ mohou být k 1.9.2019 přijaty děti po dovršení dvou let /děti narozené nejdéle do 31.8.2017/ a děti, které se podrobily řádnému očkování dle očkovacího kalendáře kromě dětí jeden rok před zahájením školní docházky/.

Děti se přijímají do naplnění kapacity MŠ, uvedené ve Školním rejstříku.

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Volanice

příspěvková organizace Volanice 130 507 03 Vysoké Veselí

tel. 606 396 333