*

01.03.2021 15:37

 


Uzavření MŠ Volanice
od
27.2. - 21.3.2021
Vláda omezuje s účinností od 27. února 2021 do 21. března 2021
provoz mateřských škol podle ŠZ, a to tak, že se zakazuje
osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v MŠ.

Distanční výuka :
Zákonným zástupcům dětí s povinným předškolním vzděláváním
budou  zaslány materiály na distanční výuku. 

Ošetřovné
- podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení
- informace o ošetřovném jsou pro zákonné zástupce na :
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-šetrovnému

Strava v MŠ : stravaje pro všechny děti automaticky odhlášena                                                                                                                   na dobu uzavření mateřské školy

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Volanice

příspěvková organizace Volanice 130 507 03 Vysoké Veselí

tel. 606 396 333